NBB GROUP
NBB GROUP

نیروگاه

نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند فاز 1 و 2

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1385
 • ظرفیت: 1,000MW (4 x 159 + 2 x 160)
 • محل پروژه: سنندج

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1382
 • ظرفیت: 500MW (2 x 159 + 1 x 160)
 • محل پروژه: یزد

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1379
 • ظرفیت: 500MW (2 x 159 + 1 x 160)
 • محل پروژه: مشهد

نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی

خدمات طراحی و مهندسی سیستم خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1377
 • ظرفیت: 2,000MW (8 x 159 + 4 x 160)
 • محل پروژه: قزوین

نیروگاه سیکل ترکیبی منتظر قائم

خدمات طراحی ، مهندسی و مدیریت پروژه سیستم خنک کننده

نیروگاه سیکل ترکیبی اسلام آباد

طراحی پایه و تفصیلی سیستم های خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: -
 • ظرفیت: 500MW (2 x 159 + 1 x 160)
 • محل پروژه: اسلام آباد

نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

خدمات طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات و عملیات اجرایی ساخت و نصب پوسته برج خنک کننده نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد فراب

طراحی پایه و تفصیلی سیستم های خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1389
 • ظرفیت: 500MW (2 x 159 + 1 x 160)
 • محل پروژه: یزد

نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

طراحی پایه و تفصیلی سیستم های خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی تشرین

طراحی پایه و تفصیلی سیستم های خنک کننده اصلی و کمکی

 • کارفرما: شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
 • سال ساخت: 1386
 • ظرفیت: 500MW (2 x 159 + 1 x 160)
 • محل پروژه: تشرین - سوریه

نیروگاه سیکل ترکیبی جندر

طراحی پایه و تفصیلی سیستم های خنک کننده اصلی و کمکی

نیروگاه سیکل ترکیبی تات

مطالعات فنی و اقتصادی نحوه تامین افزایش دیماند

 • کارفرما: شرکت توسعه ساختمانی البرز تات
 • سال ساخت: 1393
 • ظرفیت: 30MW
 • محل پروژه: تهران

تماس با ما

از راه های زیر با ما در ارتباط باشید


آدرس:

تهران - خیابان شریعتی - خیابان کوشا - پلاک 1


تلفن:

+98 (21) 26645311


فکس:

+98 (21) 26645336


ایمیل:

info@norahan.com